EU:n pitkän tähtäimen ilmastostrategia – Puhdas maapallo kaikille

Puhdas maapallo kaikille -strategiassa esitetään Euroopan keinot ilmastoneutraaliuteen 2050 mennessä: investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin, lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla ja turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä. Katso erityisesti: Taloudellista siirtymää käsittelevä tietosivu

Lataa myös: A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (pdf)