Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 sisältää linjaukset energia- ja ilmastopolitiikalle ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Hallitus hyväksyi strategian marraskuussa 2016.