Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025

Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä – Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025  tavoitteena on nostaa esiin sinisen biotalouden eli veteen ja vesiluonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvien liiketoimintojen kasvupotentiaali sekä luoda strateginen viitekehys kestävän kasvun mahdollistamiseksi.

Kehittämissuunnitelma on laadittu maa‐ ja metsätalousministeriön johdolla. Laadintaan ovat osallistuneet Luke, SYKE, VTT, ELY‐keskukset, ympäristöministeriö ja työ‐ ja elinkeinoministeriö.