Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Muovitiekartta Suomelle

Muovitiekartta on ensiaskel kohti uutta, kestävää muovitaloutta. Siihen on koottu yli sadan ehdotuksen joukosta joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Tiekartan on laatinut ympäristöministeriön asettama laajapohjainen työryhmä. Sitä tuki asiantuntijasihteeristö, joka vastasi kirjoitustyöstä. Lisäksi valmisteluun on osallistunut suuri joukko sidosryhmiä ja kansalaisia.