Ta kontakt

Finlands bioekonomiska strategi

Finlands bioekonomiska strategi har beretts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, statsrådets kansli, VTT och Sitra.

Ta kontakt, vi berättar gärna mera om Finlands mål och åtgärder inom bioekonomin.

industriråd Mika Aalto, arbets- och näringsministeriet, mika.aalto(@)tem.fi, tfn 029 504 7267

biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet, liisa.saarenmaa(@)mmm.fi, tfn 029 516 2429

konsultative tjänstemannen Merja Saarnilehto, miljöministeriet, merja.saarnilehto(@)ymparisto.fi, tfn 029 525 0259

Redaktion av Bioekonomi.fi

toimitus(@)biotalous.fi

Tarja Ollas, Chefredaktör för webbplatsen, Tapio Oy
Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet
Sari Laine, miljöministeriet
Pekka Väisänen, jord- och skogsbruksministeriet
Virpi Komulainen, jord- och skogsbruksministeriet
Essi Lahti, Tapio Oy