Kemi

Kuva: VTT

Kemin möjliggör bioekonomi. Vi behöver kemikunskap för att kunna utnyttja biomassor hållbart och intelligent. Kemibolag är med i hela kretsloppet för biomassorna ända från tillverkning av de gödsel som används vid odling av biomassa till förädling av bioavfall. Också rent vatten ingår i bioekonomin och Finland är världsledande inom vattenkemi.

Användningen av biobaserade råvaror ökar. Cirka en tredjedel av kemibranschens företag i Finland använder redan nu biobaserade råvaror. Användningen av bioråvaror och bioteknologi ökar ständigt till följd av nya teknologier och samarbete. En del av produkterna, såsom talloljebaserade kemikalier, CMC, xylitol, förnybar diesel och bioetanol tillverkas nästan helt av förnybara råvaror. I vissa produkter, såsom målarfärger, lim, kosmetika och gummiprodukter är en del av råvaror växtbaserade. I Finland finns det även högklassig produktion av industriella enzymer samt forskning kring dessa.

Bekanta dig med exemplen på biobaserad kemi via artiklarna här nedan.

...

Kemi

Case

Forskningsprojekt: Algproduktion från avfallsströmmar för en fossilfri framtid

Alger anses vara tredje generationens biobränsle, samtidigt som en mängd olika högvärdiga produkter kan framställas av biomassan. Det…

Läs mer...

Kemi

Case

Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik. Men då man…

Läs mer...

Kemi

Case

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara biobaserade material och…

Läs mer...

Kemi

Case

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i mellersta Finland. Den…

Läs mer...

Kemi

Case

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska HSL) och VTT….

Läs mer...

Kemi

Case

Supermat och kosmetika från naturen i norr

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet. Endast 5-10 procent…

Läs mer...

Kemi

Case

Frantsila – välmående från naturen

Frantsila ekologiska örtagård är en banbrytare för ekologisk örtodling och innovativa örtprodukter såväl i Finland som i Norden….

Läs mer...

Kemi

Case

Mänskans välmående tryggas också med grankåda

Repolar Pharmaceuticals Oy framställer produkter från den finska granens stamkåda. Granens kåda har visat sig vid in vitro*-forskning…

Läs mer...

...