Mat

Med hjälp av bioekonomin eftersträvas tryggare mat, som har odlats, gödslats och förädlats så att klimatbelastningen minskar och hälsoeffekterna ökar. Produkter med hälsoeffekter inom bioekonomin är t.ex. xylitoltuggummi, yoghurt som innehåller mjölksyrebakterier och margarin som har berikats med växtsterol. Syntetiska tillsatsämnen ersätts med naturens egna ämnen.

Också material som tidigare ansetts som avfall ger möjlighet för ny bioekonomisk affärsverksamhet. Nyttoanvändning av råvaror säkerställer att växtens mest hälsosamma beståndsdelar kommer mänskor till godo eller till foder för djuren, istället för hamna på avstjälpningsplatsen. Livsmedelsindustrins sidoströmmar kan utnyttjas både i kemiindustrins bioraffinaderier och inom energiproduktionen. Då man producerar en produkt tillverkas också andra och man undviker på allt sätt att kasta bort något.

...

Mat

Case

Finländskt öl är en ekologisk närproducerad dryck

Öl är finländarnas favoritdryck, som ofta är i rubrikerna då det gäller alkoholpolitik. Få finländare är dock medvetna…

Läs mer...

Mat

Case

Den första mjölken i världen som inte bränns vid

Mjölk är en enastående naturens råvara, som i innovativa händer formas till mycket. Inom Valios produktutveckling har man…

Läs mer...

Mat

Case

Supermat och kosmetika från naturen i norr

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet. Endast 5-10 procent…

Läs mer...

Mat

Case

Fiskbiffen från insjön sanerar vattendragen och smakar gott

Är mörten god? Kunde man få välsmakande och ekologisk mat av den inhemska insjöfisken också i större utsträckning?  Ja,…

Läs mer...

Mat

Case

Den finländska Benella regnbågslaxen äter växtinriktat och sparar på miljön

Den finländska fiskodlingens långvariga utmaning har varit att skilja åt den inhemska regnbågslaxen från den internationella massprodukten eller…

Läs mer...

Mat

Case

Rena och kraftiga Lapplandsörter i smaklig och modern tappning

Arctic Warriors i Rovaniemi har av rosenrot och kvanne skapat en 100 % naturenlig, inhemsk produktserie som har…

Läs mer...

Mat

Case

Fazer satsar med toppinnovation på vidareförädling av havre

Tack vare den nya finländska innovationen kan från havre nu avskiljas nya hälsofrämjande beståndsdelar, som havrens betaglukan, protein…

Läs mer...

Mat

Case

Råtallolja är de biobaserade produkternas guldgruva

Råtallolja är en förnybar, värdefull råvara som förvandlas till många kemiska produkter i Finland. En ny uppfinning är…

Läs mer...

...