Trä och skog

Skogsbranschen utgör grunden för den finländska bioekonomin. Den starka skogsbranschens samarbete med andra branscher gör Finland till en verklig föregångare inom bioekonom. Vi har redan nu tillsammans utvecklat kompetens, teknologi och lösningar som inte finns på annat håll. Biomassor som härstammar från skogen utnyttjas förutom i träprodukter och papper bl.a. i tygfibrer, läkemedel, kemikalier, funktionella livsmedel, plaster, kosmetika, smarta förpackningar och bioolja. Exempel på de nyaste produkterna: ”fjärrstyrda” prislappar av papper, ljudåtergivningsanordningar och bilkomponenter av träkomposit, biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial, böjbara skärmar och smarta förpackningar av nanocellulosa, som följer intagningen av läkemedel eller matens ätbarhet.

Finlands skogar sköts och används på ett hållbart sätt. Av vår landareal är 80 procent skog, som sköts så att träden växer betydligt mer än de för närvarande utnyttjas. Skogsindustrin utnyttjar förnybara naturresurser och beaktar i sin verksamhet ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

...

Trä och skog

Blog

Från fågelholkar till ekosystemtjänster

5.12.2016 Jag har fem fadderbarn och varje jul funderar jag febrilt hur jag kunde glädja dem. Förra julen…

Läs mer...

Trä och skog

Case

Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik. Men då man…

Läs mer...

Trä och skog

Case

Nationalparkernas popularitet ökar -investeringar i parkerna återbördas mångfaldigt

Naturobjekt och friluftsliv lockar både finländska och internationella resenärer. Besökarantalet i nationalparkerna har vuxit med över en fjärdedel…

Läs mer...

Trä och skog

Case

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso – för byggande…

Läs mer...

Trä och skog

Case

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i mellersta Finland. Den…

Läs mer...

Trä och skog

Case

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska HSL) och VTT….

Läs mer...

Trä och skog

Case

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd i industrin att…

Läs mer...

Trä och skog

Case

HaliPuu skogen nås från hela världen

Skogen kan inte flyttas. Dess mångåriga rotsystem är djupt på sin plats, även om träden är unga. Å…

Läs mer...

...