bioekonomi

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen med tjänsten är…

Läs mer... ›

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›