biokaasu @sv

IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer det…

Läs mer... ›

Ovidja Krafts biometanisering omvälver bioenergins effektivitet och lagring

Med den nya metoden producerar mikrober som isolerats från torvmarken metan av väte, koldioxid, bio-…

Läs mer... ›

BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox…

Läs mer... ›