Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven av toppförmågor inom…

Kompositer för många ändamål

UPM Formi som utvecklats av UPM är ett bra exempel på biokompositer. Granulatkornen är tillverkade av cellulosafiber från…