biokomposit @sv

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›

Kompositer för många ändamål

UPM Formi som utvecklats av UPM är ett bra exempel på biokompositer. Granulatkornen är tillverkade…

Läs mer... ›