bioplaster @sv

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara…

Läs mer... ›

Paptics träbaserade material ersätter plast

Förbrukningen av plast har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena och förorsakat betydande miljöproblem. En…

Läs mer... ›

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster…

Läs mer... ›

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas…

Läs mer... ›