Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara biobaserade material och…

Paptics träbaserade material ersätter plast

Förbrukningen av plast har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena och förorsakat betydande miljöproblem. En mycket aktuell global…

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster (OECD:s definition). Bioteknologi…

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas med biooljor i…