biotalous @sv

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen med tjänsten är…

Läs mer... ›

De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bästa nordiska exemplen…

Läs mer... ›

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer…

Läs mer... ›

Bioekonomipanel främjar genomförandet av strategin och växelverkan inom bioekonomisektorn

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bioekonomipanel för att främja genomförandet av den nationella bioekonomiska…

Läs mer... ›

Mycket potential i bioekonomi

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om…

Läs mer... ›

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för…

Läs mer... ›

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande…

Läs mer... ›