case @sv

Fisketurismen ger rekreation och arbetsplatser

Fisketurismen har gamla, redan över 150-åriga traditioner. Den har på 2000-talet blivit en snabbt växande…

Läs mer... ›

Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik.…

Läs mer... ›

Nationalparkernas popularitet ökar -investeringar i parkerna återbördas mångfaldigt

Naturobjekt och friluftsliv lockar både finländska och internationella resenärer. Besökarantalet i nationalparkerna har vuxit med…

Läs mer... ›

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara…

Läs mer... ›

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso…

Läs mer... ›

Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och utsläppsfri energi. Sådant…

Läs mer... ›

Ekosystemhotellet – för mångfalden i naturen

Finlands första Ekosystemhotell har grundats år 2014 på Rudus Ab grustag i Raseborg. Ekosystemhotellets idé…

Läs mer... ›

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i…

Läs mer... ›

Finländskt öl är en ekologisk närproducerad dryck

Öl är finländarnas favoritdryck, som ofta är i rubrikerna då det gäller alkoholpolitik. Få finländare…

Läs mer... ›

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska…

Läs mer... ›

Den första mjölken i världen som inte bränns vid

Mjölk är en enastående naturens råvara, som i innovativa händer formas till mycket. Inom Valios…

Läs mer... ›

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd…

Läs mer... ›

HaliPuu skogen nås från hela världen

Skogen kan inte flyttas. Dess mångåriga rotsystem är djupt på sin plats, även om träden…

Läs mer... ›

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda…

Läs mer... ›

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer…

Läs mer... ›

Supermat och kosmetika från naturen i norr

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet.…

Läs mer... ›

Fiskbiffen från insjön sanerar vattendragen och smakar gott

Är mörten god? Kunde man få välsmakande och ekologisk mat av den inhemska insjöfisken också i…

Läs mer... ›

Den finländska Benella regnbågslaxen äter växtinriktat och sparar på miljön

Den finländska fiskodlingens långvariga utmaning har varit att skilja åt den inhemska regnbågslaxen från den…

Läs mer... ›

Frantsila – välmående från naturen

Frantsila ekologiska örtagård är en banbrytare för ekologisk örtodling och innovativa örtprodukter såväl i Finland…

Läs mer... ›

Må bra-stigen minskar stress och skärper sinnet

Naturen har visat sig påverka välbefinnande och hälsa på många sätt. Redan en timmes vistelse…

Läs mer... ›

Termex-Isolering gör husen energieffektiva

Finlands klimatlagen trädde i kraft den 1.6.2015. Avsikten med lagen är att minska Finlands växthusgasutsläpp…

Läs mer... ›

Mänskans välmående tryggas också med grankåda

Repolar Pharmaceuticals Oy framställer produkter från den finska granens stamkåda. Granens kåda har visat sig…

Läs mer... ›

Rena och kraftiga Lapplandsörter i smaklig och modern tappning

Arctic Warriors i Rovaniemi har av rosenrot och kvanne skapat en 100 % naturenlig, inhemsk…

Läs mer... ›

Paptics träbaserade material ersätter plast

Förbrukningen av plast har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena och förorsakat betydande miljöproblem. En…

Läs mer... ›

Fazer satsar med toppinnovation på vidareförädling av havre

Tack vare den nya finländska innovationen kan från havre nu avskiljas nya hälsofrämjande beståndsdelar, som…

Läs mer... ›

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för…

Läs mer... ›

BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox…

Läs mer... ›

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande…

Läs mer... ›

Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn

Altias etanolfabrik i Koskenkorva får 100 % energi från åkerbiomassa som ångkraftverket kör med. Kraftverket…

Läs mer... ›

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster…

Läs mer... ›