Fisketurismen ger rekreation och arbetsplatser

Fisketurismen har gamla, redan över 150-åriga traditioner. Den har på 2000-talet blivit en snabbt växande näringsgren. Vattenresurserna används…

Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik. Men då man…

Nationalparkernas popularitet ökar -investeringar i parkerna återbördas mångfaldigt

Naturobjekt och friluftsliv lockar både finländska och internationella resenärer. Besökarantalet i nationalparkerna har vuxit med över en fjärdedel…

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara biobaserade material och…

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso – för byggande…

Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och utsläppsfri energi. Sådant som du kan…

Ekosystemhotellet – för mångfalden i naturen

Finlands första Ekosystemhotell har grundats år 2014 på Rudus Ab grustag i Raseborg. Ekosystemhotellets idé är att flytta…

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i mellersta Finland. Den…

Finländskt öl är en ekologisk närproducerad dryck

Öl är finländarnas favoritdryck, som ofta är i rubrikerna då det gäller alkoholpolitik. Få finländare är dock medvetna…

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska HSL) och VTT….

Den första mjölken i världen som inte bränns vid

Mjölk är en enastående naturens råvara, som i innovativa händer formas till mycket. Inom Valios produktutveckling har man…

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd i industrin att…

HaliPuu skogen nås från hela världen

Skogen kan inte flyttas. Dess mångåriga rotsystem är djupt på sin plats, även om träden är unga. Å…

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda element väcks till…

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan…

Supermat och kosmetika från naturen i norr

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet. Endast 5-10 procent…

Fiskbiffen från insjön sanerar vattendragen och smakar gott

Är mörten god? Kunde man få välsmakande och ekologisk mat av den inhemska insjöfisken också i större utsträckning?  Ja,…

Den finländska Benella regnbågslaxen äter växtinriktat och sparar på miljön

Den finländska fiskodlingens långvariga utmaning har varit att skilja åt den inhemska regnbågslaxen från den internationella massprodukten eller…

Frantsila – välmående från naturen

Frantsila ekologiska örtagård är en banbrytare för ekologisk örtodling och innovativa örtprodukter såväl i Finland som i Norden….

Må bra-stigen minskar stress och skärper sinnet

Naturen har visat sig påverka välbefinnande och hälsa på många sätt. Redan en timmes vistelse i naturen inverkar…

Termex-Isolering gör husen energieffektiva

Finlands klimatlagen trädde i kraft den 1.6.2015. Avsikten med lagen är att minska Finlands växthusgasutsläpp 80 % till…

Mänskans välmående tryggas också med grankåda

Repolar Pharmaceuticals Oy framställer produkter från den finska granens stamkåda. Granens kåda har visat sig vid in vitro*-forskning…

Rena och kraftiga Lapplandsörter i smaklig och modern tappning

Arctic Warriors i Rovaniemi har av rosenrot och kvanne skapat en 100 % naturenlig, inhemsk produktserie som har…

Paptics träbaserade material ersätter plast

Förbrukningen av plast har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena och förorsakat betydande miljöproblem. En mycket aktuell global…

Fazer satsar med toppinnovation på vidareförädling av havre

Tack vare den nya finländska innovationen kan från havre nu avskiljas nya hälsofrämjande beståndsdelar, som havrens betaglukan, protein…

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för stärkande av en…

BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox revolutionerar tanken på…

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande av bioekonomin EU…

Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn

Altias etanolfabrik i Koskenkorva får 100 % energi från åkerbiomassa som ångkraftverket kör med. Kraftverket togs i bruk…

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster (OECD:s definition). Bioteknologi…