case @sv

Frantsila – välmående från naturen

Frantsila ekologiska örtagård är en banbrytare för ekologisk örtodling och innovativa örtprodukter såväl i Finland…

Läs mer... ›

Må bra-stigen minskar stress och skärper sinnet

Naturen har visat sig påverka välbefinnande och hälsa på många sätt. Redan en timmes vistelse…

Läs mer... ›

Termex-Isolering gör husen energieffektiva

Finlands klimatlagen trädde i kraft den 1.6.2015. Avsikten med lagen är att minska Finlands växthusgasutsläpp…

Läs mer... ›

Mänskans välmående tryggas också med grankåda

Repolar Pharmaceuticals Oy framställer produkter från den finska granens stamkåda. Granens kåda har visat sig…

Läs mer... ›

Rena och kraftiga Lapplandsörter i smaklig och modern tappning

Arctic Warriors i Rovaniemi har av rosenrot och kvanne skapat en 100 % naturenlig, inhemsk…

Läs mer... ›

Paptics träbaserade material ersätter plast

Förbrukningen av plast har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena och förorsakat betydande miljöproblem. En…

Läs mer... ›

Fazer satsar med toppinnovation på vidareförädling av havre

Tack vare den nya finländska innovationen kan från havre nu avskiljas nya hälsofrämjande beståndsdelar, som…

Läs mer... ›

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för…

Läs mer... ›

BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox…

Läs mer... ›

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande…

Läs mer... ›

Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn

Altias etanolfabrik i Koskenkorva får 100 % energi från åkerbiomassa som ångkraftverket kör med. Kraftverket…

Läs mer... ›

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster…

Läs mer... ›

ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som framställer bioetanol för trafikens…

Läs mer... ›

Skötsel av skogsviltets livsmiljöer ger upplevelser, mat och jobb

Skogsviltet är ett utmärkt exempel på bioekonomins och ekosystemens värdekedjor. Skogen ger vilt, jaktintresset är…

Läs mer... ›

Textilmassa av träd

Visste du att tyget i dina kläder kan vara tillverkat av träd? Du har säkert…

Läs mer... ›

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid…

Läs mer... ›

Torrströ av kutterspån

Kutterspån är ett lysande exempel på hur träd som fällts i skogen kan användas så…

Läs mer... ›

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas…

Läs mer... ›

Träpellets

Träpellets är ett inhemskt, förnybart bränsle från naturen, som används för att producera värme i…

Läs mer... ›

Kartongen blir förpackning

Förpackningar finns överallt: hemma, i affärer, i fabriker och allt däremellan. Marknaden för förpackningar växer…

Läs mer... ›

Kartong

Visste du att man av en kubikmeter virke får antingen 20 000 pärmar till pocketböcker eller…

Läs mer... ›

Läkemedel från träd   

Det finns tusentals kemiska föreningar i träd och vi känner till bara en bråkdel av…

Läs mer... ›

Skogstjänster

Det finns ungefär 632 000 skogsägare i Finland. Nästan var åttonde finländare äger med andra ord…

Läs mer... ›

Skogen

Den finska skogen står alltid öppen. Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som…

Läs mer... ›