ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som framställer bioetanol för trafikens behov av sågspån….

Skötsel av skogsviltets livsmiljöer ger upplevelser, mat och jobb

Skogsviltet är ett utmärkt exempel på bioekonomins och ekosystemens värdekedjor. Skogen ger vilt, jaktintresset är en kulturell naturtjänst…

Textilmassa av träd

Visste du att tyget i dina kläder kan vara tillverkat av träd? Du har säkert påträffat ordet viskos…

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid bioraffinaderier och uppkomsten…

Torrströ av kutterspån

Kutterspån är ett lysande exempel på hur träd som fällts i skogen kan användas så att inget går…

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas med biooljor i…

Träpellets

Träpellets är ett inhemskt, förnybart bränsle från naturen, som används för att producera värme i värmeverk, hus- och…

Kartongen blir förpackning

Förpackningar finns överallt: hemma, i affärer, i fabriker och allt däremellan. Marknaden för förpackningar växer globalt mycket snabbt….

Kartong

Visste du att man av en kubikmeter virke får antingen 20 000 pärmar till pocketböcker eller 10 000 konfektaskar? När…

Läkemedel från träd   

Det finns tusentals kemiska föreningar i träd och vi känner till bara en bråkdel av dem. Många har…

Skogstjänster

Det finns ungefär 632 000 skogsägare i Finland. Nästan var åttonde finländare äger med andra ord skog och vart…

Skogen

Den finska skogen står alltid öppen. Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland…