case @sv

ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som framställer bioetanol för trafikens…

Läs mer... ›

Skötsel av skogsviltets livsmiljöer ger upplevelser, mat och jobb

Skogsviltet är ett utmärkt exempel på bioekonomins och ekosystemens värdekedjor. Skogen ger vilt, jaktintresset är…

Läs mer... ›

Textilmassa av träd

Visste du att tyget i dina kläder kan vara tillverkat av träd? Du har säkert…

Läs mer... ›

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid…

Läs mer... ›

Torrströ av kutterspån

Kutterspån är ett lysande exempel på hur träd som fällts i skogen kan användas så…

Läs mer... ›

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas…

Läs mer... ›

Träpellets

Träpellets är ett inhemskt, förnybart bränsle från naturen, som används för att producera värme i…

Läs mer... ›

Kartongen blir förpackning

Förpackningar finns överallt: hemma, i affärer, i fabriker och allt däremellan. Marknaden för förpackningar växer…

Läs mer... ›

Kartong

Visste du att man av en kubikmeter virke får antingen 20 000 pärmar till pocketböcker eller…

Läs mer... ›

Läkemedel från träd   

Det finns tusentals kemiska föreningar i träd och vi känner till bara en bråkdel av…

Läs mer... ›

Skogstjänster

Det finns ungefär 632 000 skogsägare i Finland. Nästan var åttonde finländare äger med andra ord…

Läs mer... ›

Skogen

Den finska skogen står alltid öppen. Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som…

Läs mer... ›