ekosystem

Lagen om Södra Konnevesi nationalpark trädde i kraft den 1 september

8.8.2014 miljöministeriet informerar Republikens president har i dag stadfäst lagen om Södra Konnevesi nationalpark. Lagen…

Läs mer... ›