forskning @sv

Ödemarksbruk har enligt undersökningen betydande ekonomiska effekter i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade torsdagen den 24 maj 2018 ett seminarium under rubriken Ödemarksbruk som…

Läs mer... ›

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd…

Läs mer... ›

Vad är bioteknologi?

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster…

Läs mer... ›