Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik. Men då man…

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas med biooljor i…

Läkemedel från träd   

Det finns tusentals kemiska föreningar i träd och vi känner till bara en bråkdel av dem. Många har…