livsmedel

MÖ är med i havrerevolutionen

Havre har nått mjölkhyllorna som ett alternativ till komjölken. Vad är det som har fått…

Läs mer... ›

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas…

Läs mer... ›