Pohjoismainen biotalouspaneeli @sv

De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bästa nordiska exemplen…

Läs mer... ›