Bli bekant med bioekonomi – designer och experter på bioekonomiområdet formar framtiden tillsammans

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss alla? Svaret hittar…

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso – för byggande…

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd i industrin att…

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda element väcks till…

Supermat och kosmetika från naturen i norr

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet. Endast 5-10 procent…

Kompositer för många ändamål

UPM Formi som utvecklats av UPM är ett bra exempel på biokompositer. Granulatkornen är tillverkade av cellulosafiber från…

Kartongen blir förpackning

Förpackningar finns överallt: hemma, i affärer, i fabriker och allt däremellan. Marknaden för förpackningar växer globalt mycket snabbt….

Kartong

Visste du att man av en kubikmeter virke får antingen 20 000 pärmar till pocketböcker eller 10 000 konfektaskar? När…