Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven av toppförmågor inom…

Textilmassa av träd

Visste du att tyget i dina kläder kan vara tillverkat av träd? Du har säkert påträffat ordet viskos…

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas med biooljor i…

Skogen

Den finska skogen står alltid öppen. Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland…