Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven av toppförmågor inom…

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso – för byggande…