Bittejä ja biomassaa – Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen

Digitaalinen murros ja siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen muuttavat parhaillaan talouden toimintaympäristöä perustavanlaatuisesti. Digitalisaatiosta vauhtia biotalouteen -tiekarttatyö tarkastelee, kuinka siirtymä älykkääseen biomassavirtojen ja aineettomien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen voi tapahtua niin, että se samalla edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luo uusia elinkeinomahdollisuuksia maa- ja metsätalouden alkutuotantoon ja jatkojalostukseen.

Tiekartta on tehty Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n (VTT) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä.