EU:n pitkän tähtäimen ilmastostrategia – Puhdas maapallo kaikille

Euroopan komissio haluaa Euroopasta ilmastoneutraalin vuoteen 2050 mennessä

Puhdas maapallo kaikille -strategia on pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä.

Strategiassa esitetään Euroopan keinot saavuttaa ilmastoneutraalius: investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin, lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla ja turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä.

Katso erityisesti: Taloudellista siirtymää käsittelevä tietosivu

Lataa myös: A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (pdf)