Pohjoismainen biotalousohjelma: 15 ehdotusta kestävän muutoksen toteuttamiseksi

Tässä asiakirjassa esiteltävässä POHJOISMAISESSA BIOTALOUSOHJELMASSA yhdistyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet, joilla pyritään luomaan entistä kestävämpi Pohjola. Biotalous on ensiarvoisen tärkeää Pohjoismaiden kansantalouksille ja varsinkin maaseudun kehittämiselle suuressa osassa Pohjolaa. Ohjelman tavoitteena on luoda uusia teollisuudenaloja ja arvoketjuja sekä tarjota helpotusta ja opastusta muutokseen, jossa biopohjaiset teollisuudenalat kehittyvät teknisesti edistyksellisiksi aloiksi. Lisäksi pyritään optimoimaan biomassan tuotantoa ja siihen perustuvaa arvonmuodostusta. Ohjelmassa määritellään pohjoismaisen biotalouden visio, joka perustuu neljään pilariin:

  • kilpailukykyiset biopohjaiset alat
  • kestävä luonnonvarojen hoito
  • sietokykyiset ja monimuotoiset ekosysteemit
  • osallistava talouskehitys.