Om Bioekonomi.fi

REDAKTION AV BIOEKONOMI.FI

toimitus(@)biotalous.fi

Tarja Ollas, Chefredaktör för webbplatsen, Tapio Oy, tfn 040 8356473, tarja.ollas@tapio.fi
Sara Turunen, Tapio Oy
Ulla Palander, arbets- och näringsministeriet
Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet
Janne Impiö, jord- och skogsbruksministeriet
Teemu Leppänen, jord- och skogsbruksministeriet