Om Bioekonomi.fi

REDAKTION AV BIOEKONOMI.FI

toimitus(at)biotalous.fi

Tarja Ollas, Chefredaktör för webbplatsen, Tapio Oy, tfn 040 8356473, tarja.ollas(at)tapio.fi
Sara Turunen, Tapio Oy, sara.turunen(at)tapio.fi
Ulla Palander, arbets- och näringsministeriet