Artiklar

Trä och skogCase

I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen

Webbplatsen MinSkog.fi är en unik kanal genom vilken skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja skogsdata…

19.12.2019

Naturens tjänsterCase

Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller havsvass samt av…

10.12.2019

EnergiCase

Bensinbilen blir biogasbil – gaskonverteringen minskar märkbart biltrafikens kolfotspår

Vilken som helst bensindriven bil kan med en eftermontering ändras till att fungera förutom med…

04.12.2019

Trä och skogCase

Woodios vattentäta träkomposit höjer trä till en ny nivå

Den inhemska designen har en ny spetsprodukt, som förenar skandinaviskt format, modern innovation och evigt…

04.12.2019

MatCase

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika…

04.04.2019

Fiskar och vattenVideo

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i…

01.02.2019

Finland utvecklarVideo

Bioekonomin i dag och i morgon – Skogsbruket

Inom skogsbruket har man tagit i bruk nya digitala lösningar och e-tjänster. Uppdaterad information är…

24.01.2019

Finland utvecklarVideo

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

17.01.2019

Fiskar och vattenVideo

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi.…

10.01.2019

ByggandeCase

Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning på ekologi och upplevelser 

I Vuolas-inkvarteringen förverkligas de bästa sidorna av stugliv, hotellövernattning och naturvistelse. Med de av Celt…

20.12.2018

Finland utvecklarCase

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet…

13.12.2018

Trä och skogCase

Oivallusvaaras tjänster erbjuder hälsa och välmående från naturen

I naturen blir din andning jämnare och du börjar koppla av redan efter två minuters…

13.12.2018

Trä och skogCase

Ny ytbelagd björkfaner är ett hållbart alternativ för golvet i lastbilar

Koskinen Levyteollisuus har lanserat en ny björkfanerprodukt, ett transportunderlag som är ett alternativ till de…

10.12.2018

Fiskar och vattenCase

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

20.11.2018

Trä och skogCase

Stora Ensos Lineo™ ersätter icke-förnybara material

Med Stora Ensos Lineo™ , som tas ur trädets lignin, kan man ersätta fossila fenoler…

29.10.2018

KemiCase

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrämjar hållbar husdjursproduktion…

20.10.2018

Visa mer ›