Ta kontakt

Finlands bioekonomiska strategi

Ta kontakt, vi berättar gärna mera om Finlands mål och åtgärder inom bioekonomin.

specialsakkunnig Ulla Palander, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 049 235, ulla.palander(at)gov.fi

bioekomomiråd Anne Vehviläinen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 29 951 622 36, anne.vehvilainen(at)gov.fi

Redaktion av Bioekonomi.fi

toimitus(at)biotalous.fi

Tarja Ollas, Chefredaktör för webbplatsen, Tapio Oy
Sara Turunen, Tapio Oy
Tarja Anttila, Tapio Oy
Heli Virtanen, Tapio Oy
Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet
Taina Saahko, jord- och skogsbruksministeriet