Ta kontakt

Finlands bioekonomiska strategi

Finlands bioekonomiska strategi har beretts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, statsrådets kansli, VTT och Sitra.

Ta kontakt, vi berättar gärna mera om Finlands mål och åtgärder inom bioekonomin.

projektchef Sari Tasa, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242, sari.tasa(at)tem.fi

biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi, tfn 029 516 2429

konsultative tjänstemannen Merja Saarnilehto, miljöministeriet, merja.saarnilehto(at)ymparisto.fi, tfn 029 525 0259

Redaktion av Bioekonomi.fi

toimitus(at)biotalous.fi

Tarja Ollas, Chefredaktör för webbplatsen, Tapio Oy
Sara Turunen, Tapio Oy

Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet
Taina Saahko, jord- och skogsbruksministeriet