Ta kontakt

Finlands bioekonomiska strategi

Finlands bioekonomiska strategi har beretts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, statsrådets kansli, VTT och Sitra.

Ta kontakt, vi berättar gärna mera om Finlands mål och åtgärder inom bioekonomin.

projektchef Sari Tasa, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242, sari.tasa(at)tem.fi

biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi, tfn 029 516 2429

konsultative tjänstemannen Merja Saarnilehto, miljöministeriet, merja.saarnilehto(at)ymparisto.fi, tfn 029 525 0259

Redaktion av Bioekonomi.fi

toimitus(@)biotalous.fi

Tarja Ollas, Chefredaktör för webbplatsen, Tapio Oy
Sara Turunen, Tapio Oy
Ulla Palander, arbets- och näringsministeriet
Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet
Janne Impiö, jord- och skogsbruksministeriet
Tea Rantanen, jord- och skogsbruksministeriet