Finland utvecklar

Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar biologiska naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Utmärkande för den är användningen av miljöskonande, ren teknik samt en effektiv återvinning av material. Med hjälp av bioekonomin är det möjligt att minska beroendet av fossila råvaror, förhindra utarmningen av ekosystemen samt att främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen. Bioekonomi är nästa våg i ekonomin.

Finland har beslutat att satsa avsevärt på främjande av bioekonomin. Målen ingår i Finlands bioekonomiska strategi, där de fyra prioriteringarna är följande:

  • det skapas en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomisk tillväxt
  • inom bioekonomin skapas ny affärsverksamhet med hjälp av riskfinansiering, djärva försök och branschövergripande verksamhet
  • bioekonomins kunskapsbas förnyas genom att utbildningen och forskningsverksamheten utvecklas
  • tillgången till biomassor, deras råvarumarknaders funktionalitet och hållbara nyttjande säkras.

På sidorna ”Finland utvecklar” hittar du information om de nationella utvecklingsåtgärderna och experttjänsterna inom bioekonomin.

Nyheter, Finland utvecklar

Artiklar, Finland utvecklar

Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Redaktörens valCase

Syftet med uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi är att med hjälp av bioekonomi skapa nya…

Smart anpassning visar vägen till en hållbar landsbygd i framtiden

Finland utvecklarBlog

I Finlands landsbygd och skärgård hittas många byar med ett tynande liv. Man talar om…

I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen

Trä och skogCase

Webbplatsen MinSkog.fi är en unik kanal genom vilken skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja skogsdata…

 FinnCERES – på tröskeln till den nya eran med biomaterial   

Trä och skogCase

Du kan göra mycket av trä, om du frågar FinnCERES-flaggskeppets experter. Växter och speciellt träfibrer…

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Fiskar och vattenVideo

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i…

Bioekonomin i dag och i morgon – Skogsbruket

Finland utvecklarVideo

Inom skogsbruket har man tagit i bruk nya digitala lösningar och e-tjänster. Uppdaterad information är…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Fiskar och vattenVideo

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi.…

Inga resultat.