Finland utvecklar

Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar biologiska naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Utmärkande för den är användningen av miljöskonande, ren teknik samt en effektiv återvinning av material. Med hjälp av bioekonomin är det möjligt att minska beroendet av fossila råvaror, förhindra utarmningen av ekosystemen samt att främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen. Bioekonomi är nästa våg i ekonomin.

Finland har beslutat att satsa avsevärt på främjande av bioekonomin. Målen ingår i Finlands bioekonomiska strategi, där de fyra prioriteringarna är följande:

  • det skapas en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomisk tillväxt
  • inom bioekonomin skapas ny affärsverksamhet med hjälp av riskfinansiering, djärva försök och branschövergripande verksamhet
  • bioekonomins kunskapsbas förnyas genom att utbildningen och forskningsverksamheten utvecklas
  • tillgången till biomassor, deras råvarumarknaders funktionalitet och hållbara nyttjande säkras.

På sidorna ”Finland utvecklar” hittar du information om de nationella utvecklingsåtgärderna och experttjänsterna inom bioekonomin.