Nyheter

Nordiska ministrarna enades om samarbete för att främja beredskapen och robustheten inom livsmedelsförsörjning och skog

Trä och skogNyheter

Ministrarna för jord- och skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel i de nordiska länderna…

En bred majoritet stödde ordförandelandet Belgiens slutsatser om jordbrukets framtid

MatNyheter

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Luxemburg den 24 juni 2024. Under Belgiens EU-ordförandeskap har 26&…

Det föreslås att yrkeshögskoleutbildningen inom fiskerisektorn inleds på nytt

Fiskar och vattenNyheter

I en utredning föreslås flera åtgärder för att lösa bristen…

Utkast till lagar och förordningar om ett incitamentsystem för skogsbruket på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om förslagen till författningar om ett…

Nu kan du påverka utvecklingen av landsbygdens och skärgårdens livskraft – bekanta dig med lägesbilden och besvara webbenkäten

Naturens tjänsterNyheter

Hur ser samhället ut ur landsbygdens och skärgårdens perspektiv? Vilken slags information…

Finland genomför EU:s gemensamma jordbrukspolitik som planerat

MatNyheter

Den övervakningskommitté som granskar Finlands CAP-plan, det vill säga genomförandet av EU-ländernas…

Finlands största idéfestival bjuder in till landsbygdssamtal i Nurmes i September

Naturens tjänsterNyheter

Samhällsevenemanget Landsbygdsparlamentet kommer till Nurmes 26-28.9.2024 och samlar alla människor som är intresserade…

Stödprogrammen för återvinning av näringsämnen går in på slutrakan – det är fortfarande möjligt att genomföra projekt som har stort genomslag

Naturens tjänsterNyheter

Genom projekt för återvinning av näringsämnen är det möjligt att uppnå…

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fastställde idag de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s…

Åtgärdspaket ska ta fram nya lösningar för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna

Trä och skogNyheter

I överensstämmelse med regeringsprogrammet bereder jord- och skogsbruksministeriet ett åtgärdspaket för att…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel den 27 maj 2024. Ministrarna diskuterade bland annat beredskapen infö…

Nationellt lagstiftningsförslag som kompletterar EU:s avskogningsförordning på remiss

Trä och skogNyheter

Utkastet till regeringens proposition med förslag till nationell lag om avskogning är färdigt.…

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om åtgärdsförslag som gäller försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Naturresursinstitutet har gjort en utredning om försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet…

Nytt program för utveckling av fisketurismen

Fiskar och vattenNyheter

Målet för fisketurismens utveckling är ambitiöst: enligt visionen i det nya utvecklingsprogrammet…

Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat…

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

Nyheter

Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt fö…