Nyheter

En ny guide om god praxis på den frivilliga koldioxidmarknaden har publicerats

Naturens tjänsterNyheter

Frivilliga klimatåtgärder är ett sätt att främja klimatarbetet i Finland och ute i världen. Den…

Virkesmarknadsarbetsgruppens gemensamma mål är välvuxna och friska skogar

Trä och skogNyheter

Aktörerna inom skogsbranschen anser det vara viktigt att första gallring av skog genomförs enligt rekommendationerna.…

Minister Kurvinen deltar i högnivåkonferens för jordbruksministrar och besöker livsmedelsmässan Grüne Woche

MatNyheter

Den 20-21 januari deltar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i ett högnivåforum för beslutsfattare inom…

En ny vetenskapspanel för skogsbioekonomi stärker kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en vetenskapspanel som ska underbygga arbetet…

Finskt nötkött fick tillstånd för export till Japan

MatNyheter

Japan har godkänt Finlands riskhanteringsåtgärder i fråga om galna ko-sjukan (BSE) och att finskt nötkött…

Begränsningar för industrin i fråga om bortskaffande av fiskavfall

Fiskar och vattenNyheter

Republikens president har stadfäst en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Genom ändringen begränsas möjligheten…

Preliminär överenskommelse om EU:s förordning om avskogning godkänd – går nu vidare till officiellt godkännande

Trä och skogNyheter

De ställföreträdande ständiga representanterna för EU-medlemsländerna godkände vid sitt möte den 21 december den preliminära…

En reformerad jordbrukspolitik börjar genomföras 2023

MatNyheter

Det sker ändringar i stöden till landsbygden och jordbruket, när en ny period för EU:s…

Naturresursinstitutets utredning om markanvändningssektorns nettosänkor har blivit klar

Trä och skogNyheter

De mest betydande orsakerna till att skogarnas effekt som nettokolsänka har minskat är en långsammare…

Statsrådet antog nationell plan för anpassning till klimatförändringar

Finland utvecklarNyheter

Den 15 december 2022 godkände statsrådet en redogörelse om den nationella planen för anpassning till…

Nationella skogsrådet godkände den nya nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Nationella skogsrådet godkände den 14 december 2022 en ny nationell skogsstrategi, som sträcker sig till…

Aktörerna inom ekobranschen har en plan för att genomföra programmet Luomu 2.0

MatNyheter

Planen för genomförande av programmet Luomu 2.0 har som mål att 2030 ska en fjärdedel…

Marken – källan till mat, rent vatten och biologisk mångfald

MatNyheter

I dag den 5 december uppmärksammas markens dag. Temadagen är ett initiativ från FN, och…

Genomförandeplan: Internationaliseringen av livsmedelssystemet är en stark tillväxtberättelse som bygger på samarbete vahva kasvutarina

MatNyheter

Den 2 december offentliggjordes en genomförandeplan för internationaliseringen av det finländska livsmedelssystemet. Den hade beställts…

Nivåerna för EU:s arealbaserade direktstöd 2022 har preciserats

MatNyheter

Statsrådet fastställde den 1 december enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för…

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte att…