Nyheter

Europeiska ekodagen firas för andra gången

MatNyheter

Europeiska unionens dag för ekologisk produktion firas på många sätt i EU den 23 september.…

Arbetet med att iståndsätta försämrade livsmiljöer inom Helmi-programmet håller rask takt också i år

Trä och skogNyheter

Inom Helmi-programmet har värdefulla livsmiljöer runt om i Finland vårdats och iståndsatts redan i cirka…

Grunden för framtidens skogar skapas nu – det nya programmet för anläggande av fröplantager 2060 har färdigställts

Trä och skogNyheter

Rapporten från den arbetsgrupp som har berett programmet för anläggande av fröplantager för skogsträd har…

Johanna Buchert fortsätter som generaldirektör för Naturresursinstitutet

Redaktörens valNyheter

Statsrådet har utnämnt teknologie doktor Johanna Buchert till ny generaldirektör för Naturresursinstitutet för 10.9.2023 –…

Undersökning: Det är möjligt att halvera hushållens koldioxidavtryck

Finland utvecklarNyheter

Finlands miljöcentral undersökte tillsammans med Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet vilka styrmedel eller kombinationer av dem…

Jämförelsen: Bioekonomins betydelse ökar globalt

Finland utvecklarNyheter

Världsekonomins makter har tydligt aktiverat sig inom bioekonomin under de senaste åren. Sektorn tros bli…

Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter

Nyheter

Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter jord- och skogsbruksministeriet Utgivningsdatum15.8.2023 8.00 PRESSMEDDELANDE…

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör – regeringens proposition som gäller övergångsperioden sänds på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte. Under ledning av…

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

Trä och skogNyheter

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen är…

EU skärper målet för kolsänkor inom markanvändningssektorn till 2030

Trä och skogNyheter

En uppdatering av LULUCF-förordningen höjer målet för kolsänkor inom markanvändningssektorn i EU till ett upptag…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

Finland utvecklarNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet för alla…

Fisketurismen i Finland ska ges ett lyft genom kvalitet och mångsidighet – arbetsgrupp överlämnade utvecklingsprogram till minister Kurvinen

Fiskar och vattenNyheter

För att främja fisketurismen föreslås ett ambitiöst program: visionen är att Finland ska ha mångsidiga…

Parlamentarisk bedömningsgrupp är enig om metoderna för att trygga livsmedelsproduktionen och verksamhetsbetingelserna för det finländska jordbruket

MatNyheter

Den parlamentariska grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter som regeringen tillsatte i juli…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

MatNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet för alla…

Klimatanpassningen bör ges större tyngd i klimatpolitiken

Finland utvecklarNyheter

I början av året inleddes genomförandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till…