Haku avoinna: 4.4.2023–28.4.2023

MMM, Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet, 3. hankehaku

mmm.fi, hakuilmoitus

Rahoituslähteen kaikki hankehaut: #hiilestäkiinni

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku kierros 3 -haussa etsitään maa- ja metsätalouden ilmastotietoa käytäntöön vieviä viestintä-, neuvonta- ja tiedon jalkautushankkeita. Lisäksi haetaan maatalousalan opetussisältöihin, maataloustuottajien talous- ja johtamisosaamiseen sekä ilmastokestävän metsänhoidon ja pitkäikäisten puutuotteiden edistämiseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden toivotaan käynnistyvän heinäkuussa 2023 ja niiden tulee päättyä viimeistään syyskuussa 2024. Hakijoiksi toivotaan laajasti maa- ja metsätalouden ammattien ja koulutuksen kanssa työskenteleviä tahoja, kuten ammatillisia oppilaitoksia ja neuvontaorganisaatioita. Haku päättyy 28.4.2023 klo 16.15.

Rahoituksen hakijat

Määrärahaa voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kehittämisyhteisöt, ammattikorkeakoulut, kunnat, maakuntien liitot, Metsähallitus, neuvontajärjestöt, toisen asteen oppilaitokset, paliskunnat, seurakunnat, Suomen metsäkeskus, tutkimuslaitokset, valtion virastot, yliopistot, yhdistykset ja yritykset. Tukitasot ja tuen myöntämisen ehdot vaihtelevat hakijoittain. Hakijoiden on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja muodostaa hankekonsortioita.

Kuvailu

Haussa etsitään maa- ja metsätalouden ilmastotietoa käytäntöön vieviä viestintä-, neuvonta- ja tiedon jalkautushankkeita. Lisäksi haetaan maatalousalan opetussisältöihin, maataloustuottajien talous- ja johtamisosaamiseen sekä ilmastokestävän metsänhoidon ja pitkäikäisten puutuotteiden edistämiseen liittyviä hankkeita.

Hankehaku pohjautuu helmikuussa valmistuneeseen selvitykseen, jonka mukaan maa- ja metsätalousalan osaamisella on ratkaiseva merkitys maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.  Selvityksessä tarkasteltiin tapoja edistää maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä koulutuksen, osaamisen kehittämisen, neuvonnan ja viestinnän keinoin.

Selvityksessä tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa panostukset talousosaamiseen, ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus sekä oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta alan ilmastotoimenpiteet saadaan juurrutettua käytäntöön.

Haussa on huomioitu myös maatalouden hiili-euro-ohjelmassa tunnistetut kehittämistarpeet.

Rahoitusohjelman yleiskuvaus

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tarkoituksena on kokonaiskestävyyttä edellyttäen tukea Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutumista edistämällä seuraavia tavoitteita:

  • ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maankäyttösektorilla
  • edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä
  • tuottaa tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistää kyseisen tiedon käyttöä.

Hiilestä kiinni -ohjelmassa käynnistetään useita rahoitushakuja aikavälillä: 2020-2025.

Yhteystiedot:

Hakuihin liittyviä kysymyksiä voi esittää sähköpostitse 14.4.2023 saakka, osoitteeseen: ilmastoratkaisut.mmm@gov.fi
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla viimeistään 21.4.2023. Kysymyksiin ei vastata puhelimitse tai henkilökohtaisilla sähköposteilla.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi sep 08, 2023.

  • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 12 MB.