Pysyvä rahoituslähde

Taaleri Bio Fund I / Taaleri Sijoitus

Taaleri Bioteollisuus kehittää ja rakentaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksia, jotka mahdollistavat bio- ja kiertotalouden globaalin kasvun ja relevanttien uusien teknologioiden nopeamman pääsyn markkinoille.

Taaleri Bioteollisuus on suomalainen bioteollisuuden kehittäjä ja salkunhoitaja, joka kehittää ensimmäistä rahastoaan. Taaleri Bioteollisuudessa työskentelee teknisesti orientoitunut ja kyvykäs investointitiimi. Taaleri Bioteollisuus on yksi ensimmäisiä suomalaisia pääomasijoitusyhtiöitä, joka fokusoituu puhtaasti teollisen mittakaavan bio- ja kiertotalouslaitoksiin.

Taaleri Bioteollisuus on osa Taaleri-konsernia, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konsernilla on hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa.

Rahoituksen hakijat

Taaleri Bioteollisuuden investointistrategia fokusoituu yhtiöihin, joiden toiminta tähtää neitseellisten ja fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseen hyödykkeiden ja uusiutuvan energian teollisessa tuotannossa.

Rahoitusohjelman kuvailu

Haluamme auttaa teknologiayhtiötä laajentumisessa ja tukea heitä tuotantolaitosten investoinneissa.

Pääomaa tuotantolaitoksien rakentamiseen teollisessa mittakaavassa ja sen lisäksi ammattitaitoista apua muunkin rahoituksen järjestelyyn.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Iiro Tiilikainen, +358 44 491 5922, iiro.tiilikainen@taaleri.com

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi okt 04, 2021.

  • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 12 MB.