Ympäristöministeriö


Ympäristöministeriö haluaa turvata hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kuvaus

Myönnämme valtionavustuksia valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin ja hallitusohjelman tavoitteita tukeviin kehittämishankkeisiin.

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia luonnonsuojelu-, ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden hankintaan, avustaa hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua, myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (LIFE-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille).

Lisäksi avustamme vesistökunnostus- sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeita vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Avustuksia vesistökunnostukseen haetaan syksyisin alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskuksista), ja avustuksia maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Helmi-elinympäristöohjelmasta avustamme kuntien ja järjestöjen konkreettisia ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi erityisavustushauissa toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätiedot:

Ympäristöhallinnon harkinnanvaraiset avustukset

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ympäristöministeriön erityisavustukset

EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

Vesiensuojelun tehostamisohjelman hankkeet ja niiden rahoitus

Helmi-elinympäristöohjelma

Tietokortin tyyppi: Ministeriöt

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi okt 12, 2021.

  • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 12 MB.