Ansökan om finansiering för att utveckla klimatsäkert jord- och skogsbruk och annan markanvändning – varierande projekt efterlyses

Nyheter - Publicerad 25.1.2021

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en ansökningsomgång för att finansiera praktiknära utvecklingsprojekt som baserar sig på forskningsrön och som främjar övergången till ett klimatsäkert jord- och skogsbruk och annan markanvändning. Projekten ska ge fart åt arbetet med att minska utsläppen från markanvändningssektorn, att bevara och stärka kolsänkorna och kollagren samt att förbättra beredskapen för och anpassningen till klimatförändringen. Ansökningstiden löper ut den 28 februari 2021.

Efterlysningen av utvecklingsprojekt är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet som inleddes våren 2020 i enlighet med regeringsprogrammet. Åtgärderna fortsätter under hela regeringsperioden och det kommer att ordnas flera motsvarande efterlysningar av utvecklingsprojekt under regeringsperioden.

– Här har vi en unik möjlighet att tillämpa forskningsrön i praktiken, dra nytta av erfarenheterna och de bästa rutinerna samt lära oss nytt. Samtidigt stärker vi jord- och skogsbrukets ställning och kunnande med tanke på framtiden. Därför uppmuntrar jag såväl jordbrukare, kommuner, företag, utvecklare av branschen som skogsägare att förena sina krafter i gemensamma projekt och aktivt söka finansiering, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Den finansiering som beviljas ett enskilt projekt kan uppgå till 50 000 – 400 000 euro, av grundad anledning även mer. Projekten som kan löpa från 1 till 3 år ska genomföras under tiden 1.4.2021 – 31.12.2023. Enligt planerna ska besluten om finansiering fattas i månadsskiftet mars-april så att projekten kan inledas under april 2021.

Finansiering kan också beviljas för ekonomisk verksamhet

Finansiering kan sökas för både allmännyttig och ekonomisk verksamhet som beskrivs närmare i utlysningen:

 • att främja ett klimatsäkert skogsbruk
 • att främja ett klimatsäkert jordbruk
 • förändringar i markanvändningen och våtmarker
 • jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen
 • att genomföra markanvändningssektorns informationsprogram

– Vi efterlyser projekt som ger lösningar bland annat för att diversifiera odlingen och stärka skogarnas kolsänkor samt för att utveckla användningen av torvmarker och gamla torvutvinningsområden, säger Reetta Sorsa, projektgruppens generalsekreterare, ledande sakkunnig på jord- och skogsbruksministeriet.

– Vi söker också lösningar på de informationsbehov som samarbetsgruppen för informationsprogrammet för markanvändningssektorn har definierat. Med hjälp av de projekt som hänför sig till informationsprogrammet vill vi i synnerhet få fram mer exakt information om marken även med tanke på framtida behov samt söka och utveckla verktyg för att kunna påvisa det viktiga arbete som görs på gårdarna och i skogarna till förmån för klimatet.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar fredagen den 29 januari 2021 kl. 9 –11 ett webbinarium som gäller Fånga kolet-utvecklingsprojekt. Då har deltagarna möjlighet att få information och fråga mer om ansökan om finansiering och projektens temaområden samt knyta nya kontakter med branschexperter. Webbinariets syfte är att hjälpa aktörerna att ansöka om projektfinansiering och bilda nätverk inom markanvändningssektorn. Webbinariets program och länken till anmälningsblanketten finns här. Anmälan till webbinariet senast onsdagen den 27 januari 2021.

Mer information:

 • Markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet: Reetta Sorsa, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2118
 • Allmänna frågor som gäller projektteman: Jaakko Nippala, specialsakkunnig, tfn 0295 16 3453
  Anna Salminen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2002
 • e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi
 • OBS! De sökandes frågor i anslutning till efterlysningen av utvecklingsprojekt sänds till adressen: ilmastoratkaisut@mmm.fi.

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 25.1.2021