Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Nyheter - Publicerad 9.4.2018

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering. Ansökningstiden löper ut den 15 maj 2018 och det reserverade anslaget uppgår till 1,0 miljon euro.

Finansieringen ska bidra till att tillämpa ny teknik, liksom digitalisering, robotisering oh plattformsekonomi.  Syftet är att förbättra vattensäkerheten och öka tillväxten i affärsverksamheten som baserar sig på hållbar användning av akvatiska naturresurser.

Ansökningar som gäller följande temaområden är särskilt välkomna:

  • Förbättrande av riskhanteringen och vattentjänsternas lönsamhet
  • Mätning och kartläggning av akvatiska naturresurser och prognoser för vattenstatus
  • Främjande av vattensäkerhet och förvaltning av vattenresurser

Ansökan är en del av regeringens spetsprojekt inom blå bioekonomi och hänför sig också till genomförandet av den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi. Regeringen har avsatt spetsprojektpengar för blå bioekonomi och finansiering riktas särskilt till åtgärder som främjar ny affärsverksamhet samt nya arbetssätt och partnerskap. Finansieringen är avsedd för företag, organisationer, forskningsinstitut och offentliga aktörer. Projekten administreras av närings-, trafik- och miljöcentral i Södra Savolax.

Läs mera om ansökan på närings-, trafik- och miljöcentralens sidor: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/sinisen-biotalouden-haku (på finska)

Under ledning av jord- och skogsbruksministeriet har det tagits fram en forsknings- och kompetensagenda för blå bioekonomi. Utlåtanden om agendan kan lämnas fram till de 20 april 2018. Målet är att hitta potentiella affärsområden på den internationella marknaden där finska företag och den finska kompetensen har möjligheter till tillväxt.

Mer information om blå bioekonomi på ministeriets webbsidor.

Ytterligare information:
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411
Heidi Alatalo, planerare, tfn  0295 16 2046
fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelande 9.4.2018


Taggar: rahoitus @sv