Arbetet med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortsätter intensivt

Nyheter - Publicerad 20.11.2020

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade i onsdags ett omfattande webbinarium om CAP-reformen. På webbinariet gavs flera lägesöversikter över beredningen. Antalet deltagare var närmare 1 200.

 Presentationerna finns tillgängliga som en helhet. Jord- och skogsbruksministeriet håller på att utarbeta svar på många av de frågor som ställdes på webbinariet. De publiceras under de närmaste dagarna på ministeriets webbplats CAP27.

Förvaltningens och sektorns arbetsgrupper fortsätter att arbeta med den nationella GJP-planen. EU-länderna enade i oktober om en gemensam ståndpunkt om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, det vill säga CAP.

Förhandlingarna mellan kommissionen, rådet (jordbruk) och Europaparlamentet inleds gradvis och CAP-reformen förväntas börja gälla vid ingången av 2023.

Ett nytt element i CAP är de nationella CAP-planerna. Finlands plan bereds i arbetsgrupper. Planen sänds förmodligen på remiss 2021. EU-kommissionen förväntas behandla och godkänna den nationella planen i slutet av 2022.

Det finns en övergångsperiod på två år mellan CAP:s pågående period, som löper ut i slutet av året, och den nya perioden. Under denna tid fortsätter verksamheten normalt.

Finansieringsobjekten är desamma som nu, men medlen kommer från den nya perioden.
EU nådde i somras ett avtal om en budgetram som också fastställer beloppet av CAP-finansieringen.

Återhämtningsstöd för många åtgärder

Ett av webbinariets teman handlade om  användningen av EU:s återhämtningsstöd inom jordbruket. Återhämtningsstöd kan användas bland annat för jordbruks- och företagsinvesteringar, bredband och digitala projekt, åtgärder för att främja cirkulär ekonomi, ekologisk produktion, djurens välbefinnande och innovationsprojekt.

Gaias affärsverksamhetsdirektör Mari Saario presenterade en bedömning av miljökonsekvenserna av EU:s framtida jordbrukspolitik som jord- och skogsbruksministeriet hade beställt. Enligt henne beror konsekvenserna på den enskilda jordbrukarens val. Hur många jordbrukare som förbinder sig till miljöstödssystemen och tar till vara på möjligheterna att göra saker på ett mer hållbart sätt är av ännu större betydelse, sade Saario.

Ytterligare information: 
Joel Karlsson, sakkunnig, +358 2951 62019, email: fornamn.efternamn@mmm.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  20.11.2020


Taggar: jordbruk, nyheter