Arbetsgrupp ska utreda kompletterande metoder för att stärka nettokolsänkorna inom markanvändningssektorn

Nyheter - Publicerad 6.2.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bereda möjliga åtgärder som kan komplettera klimatplanen för markanvändningssektorn. Statsrådet godkände en redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn i juli 2022. En kompletterande utredning behövs för att fullgöra de förpliktelser som det har avtalats om på EU-nivå om markanvändningssektorn och för att uppnå Finlands nationella mål att bli klimatneutralt till 2035.

Den sektorsövergripande arbetsgruppen har till uppgift att utvärdera och bereda åtgärder för att stärka kolsänkorna inom markanvändningssektorn och minska utsläppen av växthusgaser från marken. Arbetsgruppen granskar fullgörelsen av förpliktelserna enligt EU-lagstiftningen för 2021–2025 och uppfyllelsen av Finlands mål att bli klimatneutralt, åtgärder som kan komplettera klimatplanen och ekonomiska styrmedel. Preliminära resultat av utredningsarbetet kommer att vara klara till regeringsförhandlingarna våren 2023.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik beslutade i januari 2023 att det ska tillsättas en arbetsgrupp som arbetar under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Arbetsgruppens mandattid löper ut den 20 juni 2023.

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)

Ytterligare information

  • Heikki Granholm, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 162 130, fornamn.efternamn@gov.fi
  • Tia-Maria Virtanen, arbetsgruppens sekreterare, tfn 0295 162 066, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 6.2.2023