Årets stöd för biodlingen är 25 euro per bisamhälle

Nyheter - Publicerad 7.3.2024

Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma förhållanden samt trygga en fortsatt biodling och näringens möjligheter till utveckling i Finland.

Statsrådet fattade på torsdagen beslut om det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen. År 2024 är stödet 25 euro för varje övervintrat och odelat bisamhälle. Stödnivån per samhälle är därmed på samma nivå som 2023. Enligt uppgifter från tidigare år betalas sammanlagt cirka 0,81 miljoner euro i stöd till uppskattningsvis 32 400 biodlare.
Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma förhållanden samt trygga en fortsatt biodling och näringens möjligheter till utveckling i Finland.
För att få stöd måste biodlaren ha minst 15 övervintrade bisamhällen år 2024. Vidare måste odlaren ha fått försäljningsinkomster från biodlingen och följt bestämmelserna i lagstiftningen om registrering av djur. Stödet betalas ut av Livsmedelsverket.

Ytterligare information:

Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 215, mika.survonen(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 7.3.2024


Taggar: jordbruk, mat