Avloppsvatten blir dricksvatten och alger blir energi – forsknings- och kompetensagendan för den blå bioekonomin på remiss

Nyheter - Publicerad 19.3.2018

Avloppsvatten renas till dricksvatten, trendmat av mörtfisk, fiskrester blir näringstillskott, energi ur alger. Inget struntprat utan verkligen sant! Med den kompetens som Finland har inom vatten och vattenresurser kan vi vara en viktig påverkare på det internationella planet. Prioriteringarna inom forskning och kompetens som bidrar till hållbar affärsverksamhet inom den blå bioekonomin har diskuterats brett. Kommentarer och åsikter om forskningsagendan tas emot fram till den 20 april 2018.

– Vatten spelar en central roll i alla processer inom primärproduktionen och industrin och även på området välbefinnande. Vattenbesparande och -cirkulerande system är efterfrågade överallt. Vi kan lösa globala utmaningar utifrån nationella utgångspunkter och målmedvetet skapa förutsättningar för den internationella affärsverksamhetens tillväxt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Vi har inte fullständigt tagit tillvara den blå bioekonomis utmärkta möjligheter. Agendan identifierar prioriteringar inom forskning och kompetens som utgår från affärsverksamheten och FN:s mål för hållbar utveckling. Vi behöver mer inhemsk fisk på matbordet samt system som hjälper att spara vatten och energi och återanvända näringsämnen. Forskning och innovationer har en nyckelställning när det gäller att bevara vattennaturens värde och använda den inom turism och välfärdstjänster på ett hållbart sätt.

Temperaturhöjningen till följd av klimatförändringar påverkar vattendragen och haven och därigenom näringsvävarna, fiskbestånden och näringarna. Till exempel bristen på istäcke kräver anpassning, men skapar också nya affärsmöjligheter. Att bygga upp ett kontinuerligt och målinriktat samarbete mellan företag, förvaltning och forskning är en kritisk aspekt.

Forskningsagendan som tagits fram under ledning av jord- och skogsbruksministeriet ingår i regeringens spetsprojekt för blå bioekonomi. Sedan hösten 2017 har strategin beretts av Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, VTT, Business Finland, Finlands Akademi och Gaia Consulting Oy. Forskningsstrategin är på remiss. Remisstiden löper ut den 20 april 2018. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett utlåtande.

Den 20 mars kl. 13 – 15 ska strategin diskuteras i Tankehörnan vid Helsingfors universitet. Diskussionsmötet öppnas av minister Jari Leppä. Vidare ska företag, forskningsinstitut och finansiären berätta om sektorns affärsmöjligheter. Mötet är fullbokat, men du kan följa det på webben: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20802.

Begäran om utlåtande på ministeriets webbplats http://mmm.fi/sv/paremiss. (Utlåtandena lämnas på lausuntopalvelu.fi)
Forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin PDF 1,4MB
Mer uppgifter om den blå bioekonomin på ministeriets webbplats (på finska)

Ytterligare information:
Riitta Rahkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2202
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411
fornamn.efternamn@mmm.fi

 

Jord- och skogsbruksministeriet  19.3.2018