De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nyheter - Publicerad 11.8.2016

norden_logo

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bästa nordiska exemplen på bioekonomi. Avsikten är att presentera innovationer, som förbättrar konkurrenskraften, skapar arbetsplatser hållbart och resursvist. Av den orsaken väljer man till katalogen exempel, som främjar den hållbara förbrukningen och produktionen.

Om din organisation har sådan till bioekonomi anknyten verksamhet, som du anser att förtjänar en presentation i katalogen, var vänlig och fyll i den engelskspråkiga blanketten nedan. Katalogen publiceras i slutet av år 2016 i ett stort evenemang för intressentgrupperna och den sprids vitt i Norden och utom de nordiska länderna. Den Nordiska bioekonomipanelen besluter om katalogens innehåll.

Blanketten skall sändas elektroniskt före den 5 september 2016 till adressen livbel(at)norden.org och för kännedom till liisa.saarenmaa(at)mmm.fi.

Blankett för din presentation: Best Nordic Bioeconomy Cases (Word-dokument).

Om du inte kan ladda filen, begär den i e-post från adressen toimitus(at)biotalous.fi

Tilläggsuppgifter: Liisa Saarenmaa liisa.saarenmaa(at)mmm.fi, medlem i den Nordiska bioekonomipanelen.