De ungas skogsråd berättade för jord- och skogsbruksministern om sina tankar och åsikter om utvecklingen av den nationella skogsstrategin

Nyheter - Publicerad 26.5.2021

Evenemanget de ungas skogsråd samlade ihop trettio unga som fick berätta sina åsikter om Finlands skogspolitik för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Huvudevenemanget ordnades på lördagen den 22 maj 2021.

Ungdomarna kom med kommentarer om fem projekt som genomför den nationella skogsstrategin. Projekten handlar om bland annat klimatsäkert skogsbruk, naturbaserade näringar, skogsbrukets resurseffektivitet, naturens biologiska mångfald samt interaktivitet och kommunikation.

– Skogar är på många sätt viktiga för unga såväl nu som i framtiden. De ger arbete, försörjning och rekreation. Skogen är en lösning när vi vill stoppa klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. Det är viktigt att unga får sin röst hörd i skogsdebatten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

De ungas skogsråd lockade många olika deltagare eftersom målet var att höra olika åsikter. Deltagarna var i åldern 14 – 28 år och kom från sammanlagt 14 olika landskap.

– Det gläder mig att vi fick med så många olika människor och att ministern och ministeriet var intresserade av våra tankar. Jag sökte till de ungas skogsråd eftersom skogar är viktiga för mig och jag vill påverka framtiden.  Evenemanget fick mig att tänka på skogar också ur nya perspektiv. Att ordna evenemang av just denna typ och engagera unga är väldigt viktigt med tanke på framtiden, säger Bea Janhonen, 17 år, från Kangasniemi.

Evenemanget som ordnades av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter och Suomen 4H-liitto är en del av projektet Ungas delaktighet i den nationella skogsstrategin. Ungas tankar och åsikter ska beaktas vid jord- och skogsbruksministeriet när det utvecklar och genomför den nationella skogsstrategin.

Läs mer om evenemangetAvautuu uudessa välilehdessä (Scouternas och 4H:s gemensamma pressmeddelande 25.5.2021, på finska)

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet, 25.5.2021, publicerad på svenska 26.5.2021