Den internationella växtskyddskonferensen i Helsingfors ställs in

Nyheter - Publicerad 9.2.2021

Den internationella växtskyddskonferensen som var planerad att hållas i Helsingfors nästa sommar ska ställas in. Företrädare för medlemsländerna i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), avtalsparterna i den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) samt intressegrupperna för växtskydd och FAO-tjänstemän som träffades den 2 februari för att diskutera handlingsplanen för Internationella växtskyddsåret (IYPH) har kommit till denna slutsats.

Den internationella styrkommittén för IYPH diskuterade hur man ska gå vidare med FN-året fram till dess avslutning som har planerats äga rum den 1 juli 2021 med tanke på den förlängning som FAO har enats om för att främja växtskyddet trots den pågående covid-19-pandemin.
Ett av kommitténs viktigaste beslut handlade om att ställa in den internationella växtskyddskonferensen som var planerad att hållas i Helsingfors den 28 juni-1 juli 2021. Beslutet fattades i samförstånd med Finland på grund av de pågående reserestriktionerna.

”Växtskyddet är en allt aktuellare fråga inom den globala matproduktionen. Nästa år har vi säkert bättre möjligheter att ordna en internationell konferens och växtskyddet kommer att få den tyngd som det förtjänar i form av växtskyddsdagens program”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ralf Lopian, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet i Finland och ordförande för den internationella styrkommittén för IYPH, rapporterade: ”Det är beklagligt att covid-19-pandemin inte låter oss träffa ansikte mot ansikte och dra nytta av personliga möten. Eftersom Helsingforskonferensen ställs in, rekommenderar vi växtskyddskonferensen den 12 maj 2022 som vi hoppas också kommer att firas som den första internationella växtskyddsdagen. Jag uppmanar länderna att överväga att stå värd för konferensen under samordning av IPPC-sekretariatet och FAO.”

För att bana väg för konferensen beslutade styrkommittén för IYPH att ordna en rad tematiska webseminarier. En utredningsrapport om klimatförändringens konsekvenser för växtskyddet som kommer att lanseras virtuellt den 1 juni sätter igång serien av seminarier. Lanseringen kommer att följas av webinarier den 29–30 juni med fokus på livsmedelssystemen och klimatförändringen. Ett tredje webinarium som är planerat till oktober fokuserar på system för bekämpning  av utbrott av skadegörare. Ett fjärde webinarium kommer att äga rum i december med fokus på växtskydd och frukt och grönsaker med anledning av det internationella frukt- och grönsaksåret 2021.

År 2018 utsåg FN:s generalförsamling 2020 till  internationellt växtskyddsår för att öka den globala medvetenheten om hur växtskyddet kan bidra till att utrota hunger, minska fattigdomen, skydda miljön och stimulera den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer om det internationella växtskyddsåret: Www.fao.org/iyph

Mer information:

Specialsaknunnig Ralf Lopian tfn. +358 40 596 5698
Enhetschef Taina Aaltonen tfn. + 358 46 9231687

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 9.2.2021


Taggar: kartong @sv, växter