Den parlamentariska gruppen för utvärdering av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter inledde sin verksamhet

Nyheter - Publicerad 13.9.2022

Utvärderingsgruppen är tillsatt av regeringen och har som mål att undersöka olika sätt att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och matproduktionen i Finland i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Den kostnadskris som jordbrukssektorn drabbats av hotar att förvärras på ett svårt sätt för producenterna när priset för energi, gödsel och övriga produktionsinsatser stiger. Ett särskilt bekymmer är om krisen blir långvarig och hurdana jordbrukets utsikter är på längre sikt.

Gruppen har som mål att söka metoder som kan genomföras nationellt och genom vilka den inhemska produktionen och försörjningsberedskapen i fråga om livsmedel kan säkerställas även under undantagsförhållanden. Gruppen ska för det framtida regeringsprogrammet inleda en diskussion om olika förslag på nationell nivå som påverkar lönsamheten inom jordbruket.

– Europeiska kommissionen har godkänt Finlands GJP-plan, som för sin del minskar osäkerheten inför framtiden. Efter att planen blev färdig har det emellertid uppkommit nya, stora utmaningar i Europa och dessa utmaningar skakar även om hela jordbrukssektorn. Det är viktigt att inleda en diskussion även i fråga nationella åtgärder, eftersom vi lever i en så exceptionell tid, säger arbetsgruppens ordförande Raimo Piirainen.

Alla gruppens medlemmar är riksdagsledamöter. Gruppens ordförande är riksdagsledamot Raimo Piirainen från SDP, vice ordförande är riksdagsledamöterna Ritva Elomaa från Sannfinländarna och Arto Satonen från Samlingspartiet. Gruppens sekreterare är Osmo Rönty från jord- och skogsbruksministeriet samt Olli Niskanen från Naturresursinstitutet.

Den parlamentariska arbetsgruppens material publiceras i statsrådets projektportal samt på adressen mmm.fi/maka

Mer information:

Pressmeddelande 8.7.2022: Parlamentarisk grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter har tillsatts

Raimo Piirainen, tfn 050 512 1587
Osmo Rönty, tfn 050 490 4701
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Olli Niskanen, tfn 029 532 6025
e-post: fornamn.efternamn@luke.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 13.9.2022


Taggar: jordbruk, maatalous