Den utredning om livsmedelsexporten som beställts av diskussionsforumet Gemensamt matbord publiceras den 15 mars

Nyheter - Publicerad 16.2.2022

Vid sitt första möte 2022 fick livsmedelsbranschens diskussionsforum ta del av en halvtidsöversikt om utredningen om livsmedelsexporten. Utredningen om hur livsmedelsexporten kan trefaldigas publiceras den 15 mars. Tre ministrar kommer att tala vid presentationen av publikationen. 

Diskussionsforumet Gemensamt matbord fick lyssna till utredaren Anne Berners halvtidsöversikt om det utredningsarbete för att trefaldiga livsmedelsexporten som inleddes i december 2021. Utredningen baserar sig på en mycket omfattande samling intervjuer av både finländska och utländska ledande aktörer inom branschen.

– Åtgärder för att öka livsmedelsexporten hör till diskussionsforumet Gemensamt matbords kärnverksamhet. Redan när vi gavs vårt uppdrag framhävdes utökandet av exporten som en särskild uppgift. Även det grundläggande syftet med vårt diskussionsforum, dvs. att öka samarbetet inom livsmedelssystemet och att kanalisera mer pengar till systemet, talar för att vi satsar just på att utveckla exporten. Ett litet land måste hitta sina styrkor i det ömsesidiga samarbetet, understryker diskussionsforumets ordförande Reijo Karhinen.

– Den halvtidsöversikt som Anne Berner presenterade var mycket lovande. Vi behöver nya synsätt och verksamhetsmodeller. De olika parter i livsmedelssystemet som är med i diskussionsforumet Gemensamt matbord ville enhälligt att Anne Berner fortsätter sitt arbete utifrån vad de hade fått höra, säger Karhinen.

Den färdiga utredningen offentliggörs och presenteras den 15 mars kl. 12. Vid presentationen talar utöver Anne Berner även jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, näringsminister Mika Lintilä och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Presentationen av utredningen direktsänds på statsrådets live-kanal: https://valtioneuvosto.fi/live

Mer information:

Ordförande: Reijo Karhinen, rt.karhinen(at)gmail.com
Förfrågningar om intervjuer: Taina Saahko, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 535 6646, taina.saahko(at)gov.fi

Webbsida (på finska): mmm.fi/yhteinen-ruokapoyta

Arbetet i diskussionsforumet Gemensamt matbord baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intressen. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Diskussionsforumet har tillsatts för denna regeringsperiod. 

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 16.2.2022