Det gemensamma matbordets medlemmar utnämnda

Nyheter - Publicerad 15.11.2019

Reijo Karhinen

I enlighet med regeringsprogrammet tillsatte jord- och skogsbruksministeriet den 11 november 2019 diskussionsforumet Gemensamt matbord för denna regeringsperiod. Målet är att ge de centrala parterna i livsmedelssystemet möjlighet till en öppen och direkt dialog inom en ny referensram och samtidigt fastställa en för hela livsmedelskedjan gemensam framtidsvision och målbild samt en strategi för att uppnå den. Forumets ordförande är bergsrådet Reijo Karhinen.

– I livsmedelssystemets omvärld pågår en ovanligt hård omvälvning. Diskussionsforumets uppgift är att identifiera förändringstrender och hjälpa hela den finländska livsmedelsbranschen att hitta metoder för att skapa ännu mera mervärde och göra vår rena och trygga ansvarsfullt producerade mat till en global succéprodukt. För detta behöver vi ett nytt perspektiv och att hela livsmedelssystemet har en gemensam målbild, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans, även konsumenternas, gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera livsmedelssystemets smärtpunkter och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Till det gemensamma matbordet har valts medlemmar som utöver det praktiska perspektivet till livsmedelskedjans verksamhet har en stark ekonomisk kompetens, framåtblickande angreppssätt samt erfarenhet av att bygga upp varumärken.

– Att välja medlemmar i det gemensamma bordet var ett intressant pussel. Det som var väsentligt var att samla ihop experter med genuin praktisk sakkunskap om hela livsmedelskedjan och samtidigt se till att alla får sin röst hörd i de kommande diskussionerna, berättar Reijo Karhinen som i augusti kallades till ordförande för det gemensamma matbordet.

– En sakkunnig och mångsidig sammansättning ger ett löfte om lösningsorienterade diskussioner som riktar sig långt in i framtiden. Som ordförande anser jag att inte heller detta matbord är ett forum för lösning av konflikter.

Bergsrådet Karhinens rapport som baserar sig på ett brett samråd och som varit öppet för alla:

Den viktigaste slutsatsen i rapporten En ny start – jordbruket är också framtidens näring (2/2019) var att hela den finländska matbranschen skulle dra nytta av ett bättre samarbete. För att kunna bevara konkurrenskraften och trygga Finlands livsmedelsförsörjning också på lång sikt måste branschaktörerna tillsammans kunna specificera bättre hur den gemensamma omvärlden håller på att förändras och hurdan nationell livsmedelsstrategi det förutsätter.

Ytterligare information:
Reijo Karhinen, ordförande, rt.karhinen(at)gmail.com, intervjuförfrågningar: Anna Salminen, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 358 8793

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi

Det gemensamma matbordets medlemmar:

Reijo Karhinen, ordförande
Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister, 1 vice ordförande
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, 2 vice ordförande

Övriga medlemmar:

Henri Alen, köksmästare
Tommi Hasu, lantbruksföretagare
Mari Heikkilä, chef för marknadsföringskommunikation
Taavi Heikkilä, generaldirektör
Mikko Helander, generaldirektör
Annikka Hurme, verkställande direktör
Kaisa Karttunen, forskare, agronomie- och forstdoktor
Anne Korkiakoski, styrelseproffs
Johanna Mäkelä, dekanus
Seppo Paavola, styrelseordförande
Juha Salin, lantbruksföretagare
Johanna Smith, grönsaksodlare
Tiina Varho-Lankinen, lantbruksföretagare
Eerikki Viljanen, lantbruksföretagare
Christoph Vitzthum, koncerndirektör

 

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 14.11.2019