Det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni – övre gränsen stiger till 80 000 euro

Nyheter - Publicerad 17.12.2020

Systemet med det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021. Den nedre gränsen för stödet sjunker till 2 000 euro och den övre gränsen stiger till 80 000 euro.

Stödet till landsbygdsföretag beviljas i form av de minimis-stöd, det vill säga stöd av mindre betydelse, för företagsverksamheten som är kopplad till gården samt till mikroföretag som förädlar jordbruksprodukter. Stödet kan användas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader. Ansökningstiden börjar den 31.12.2020.

Statsrådet antog den 17 december 2020 en förordning om fortsättningen på det temporära stödet och om beloppet av stödet. Systemet för det temporära stödet infördes ursprungligen genom en förordning av statsrådet som trädde i kraft den 18 maj 2020. Denna förordning fortsätter att gälla för att man ska kunna möta de utmaningar som coronavirusepidemin medför.

Enligt regeringens riktlinjer ska andra fasen av systemet med kostnadsstöd införas snart och därför är det också nödvändigt att fortsätta med det temporära stödet till landsbygdsföretag. Det allmänna kostnadsstödet täcker inte alla företag på landsbygden.

– Företagsverksamhet som är kopplad till gården är en betydande del av landsbygdsnäringarna. Jag anser att det är mycket viktigt att dessa företag som drabbats av coronakrisen i fortsättningen kan få stöd upp till 80 000 euro. Stödet kompletterar det allmänna kostnadsstödet väl och ger företagen en jämlik ställning, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Stöden är direktstöd till företag som lider av undantagsförhållanden och som inte hör till arbets- och näringsministeriets stödsystem. Företagen behöver inte betala tillbaka stöden och det krävs inte några utvecklingsåtgärder för att få stöd. Stöd beviljas i hela Finland, även på Åland.

Vilka företag kan få temporärt stöd till landsbygdsföretag?

Företagsverksamheten i samband med gårdsbruk ska vara annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiske och drivas under samma FO-nummer och beskattningshelhet. Några andra branschbegränsningar finns inte.

Stöd kan beviljas mikroföretag som förädlar och säljer jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer. Jordbruksprodukter är till exempel mejeriprodukter, kvarnprodukter, slakteriprodukter och köttprodukter, grönsaker, rotsaker, bär och svampar samt produkter tillverkade av dessa, foder och sällskapsdjursmat.

Var kan man ansöka om stöd?

I Livsmedelsverkets ärendehanteringstjänst Hyrrä
NTM-centralerna behandlar ansökningarna i ankomstordning.

Mer information om det temporära stödet: 
ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Information: 
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2470, fornamn.efternamn@mmm.fi
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Reijo Martikainen, ledande sakkunnig, Livsmedelsverket, tfn 040 714 5786, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  17.12.2020


Taggar: landsbygd, mat, ruoka