Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska ligga på nivån i EU:s förordning om ekologisk produktion

Nyheter - Publicerad 15.2.2024

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten för kycklingar motsvarar kraven i EU:s förordning om ekologisk produktion. Reformen tryggar den inhemska produktionen av vanliga ägg och ekologiska ägg.

I statsrådets gällande förordning om skydd av höns (673/2010) är utrymmeskravet vid uppfödning av kycklingar i hönserier för frigående höns betydligt större än i till exempel Sverige, Danmark, Tyskland eller Österrike. I Sverige är det möjligt att föda upp 2,5 gånger fler kycklingar i åldern 12–15 veckor per kvadratmeter än i Finland. Utrymmeskravet i Finland är också klart större än i EU:s förordning om ekologisk produktion. Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat med producenterna om ändringen och har beslutat att föreslå samma djurtäthet för vanlig uppfödning som i EU:s förordning om ekologisk produktion. Utifrån detta har statsrådet beslutat att ändra förordningen om skydd av höns så att djurtätheten för kycklingar är förenlig med bestämmelserna i EU-förordningen. Djurtätheten kommer fortsättningsvis att vara mindre än i flera andra EU-länder. Ändringen påverkar inte djurtätheten för kycklingar i burhönserier.

De gällande bestämmelserna försätter finska producenter i en ojämlik position. Den inhemska uppfödningen av kycklingar är viktig med tanke på bekämpningen av djursjukdomar och därför är det viktigt att trygga kontinuiteten i den inhemska uppfödningen. För den inhemska ekologiska produktionen är situationen ännu sämre i förhållande till övriga EU-länder. Samtidigt som djurtätheten inom den ekologiska produktionen inte får vara högre än minimikraven i den inhemska djurskyddslagstiftningen ställs ytterligare en mängd krav på den ekologiska djurhållningen. Inom den ekologiska djurhållningen är inhemsk uppfödning i praktiken det enda alternativet eftersom det på grund av risken för djursjukdomar inte går att importera ekologiska unghöns från något annat land än Sverige. Import av unghöns kan i och för sig också betydligt öka risken för spridning av djursjukdomar jämfört med import av dunungar. Av denna orsak ses utrymmeskravet för uppfödning av kyckling över så att det motsvarar kravet på ekologisk uppfödning i Europa, och djurtätheten kommer i framtiden att vara högst lika stor som den maximala djurtätheten i EU:s förordning om ekologisk produktion. Reformen genomförs för att stärka den inhemska produktionen av vanliga och ekologiska ägg samt för att trygga konkurrenskraften.

”Det här är en välkommen reform. Genom ändringen säkrar vi finländarnas tillgång till trygga inhemska ägg av hög kvalitet. Dessutom åtgärdas den ekologiska äggproduktionens konkurrenskraft i förhållande till de övriga EU-länderna”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

I samband med denna ändring av förordningen om skydd av höns preciseras och utökas också andra krav som gäller uppfödning av kycklingar. I framtiden krävs det att kycklingarna i golvhönserier får ströbädd och sittpinnar. Kravet på utrymme i reden för värphönsmödrar ändras så att det motsvarar kravet för värphöns inom produktionen.

Ytterligare information:
Susanna Ahlström, specialsakkunnig, tfn 0295 162 436

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 15.2.2024