E-tjänsten Oma kala diskuterades på ett möte för intressegrupper

Nyheter - Publicerad 5.10.2020

Jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet ordnade den 24 september 2020 ett informationsmöte för intressegrupper kring projektet Oma kala. Deltagarna fick höra hur projektet går framåt och kunde lämna synpunkter på hur servicen bör utvecklas.

I mötet deltog över 50 representanter för förvaltningen samt olika organisationer och forskningsinstitut. Största delen deltog i mötet på distans. Deltagarnas åsikter och utvecklingsförslag samlades in genom en inkluderande enkätundersökning. De funktionella egenskaperna hos e-tjänsten Oma kala, som fokuserar på vandringsfisk, utvecklas utifrån förslagen.

Tjänsten gör det enklare att lämna fångstrapporter

E-tjänsten som är avsedd för fritidsfiskare används för att samla in uppgifter om fisket för forskningsändamål.

− Med hjälp av informationen kan vi bidra till en hållbar användning, förvaltning och skydd av fiskbestånden. Fiskedata ger en möjlighet till högkvalitativa fiskemöjligheter också i framtiden, säger Eija Kirjavainen, fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriet.
Målet är att tjänsten införs i början av juni 2021

Utvecklingsarbetet har pågått vid Naturresursinstitutet under våren och sommaren. Institutet har bland annat piloterat elektronisk insamling av fångstdata som senare ska integreras i tjänsten Oma kala. Fångstförfrågningarna gällde tillstånden för Torne älv som köpts via nätbutikerna yhteislupa.com och eraluvat.fi.

Parallellt med pilotprojektet genomfördes arkitekturplaneringen av tjänsten. Nästa steg är konkurrensutsättning.

Målet är att tjänsten införs vid ingången av juni nästa år

− Tidsplansmålet är utmanande eftersom konkurrensutsättningen oundvikligen tar sin tid. Jag tror dock att målet är realistiskt bara vi kommer i gång med arbetet så snart som möjligt efter årsskiftet. Då är alla önskade funktioner naturligtvis inte färdiga, men tjänsten kompletteras och utvecklas kontinuerligt enligt modellen för det smidiga ramverket, säger Kimmo Murto, projektchef vid Naturresursinstitutet.

Informationsmötet om tjänsten Oma kala 24.9.2020.
Pressmeddelande 14.2.2020: Genomförandet av tjänsten Oma kala för fritidsfiske inleds

Ytterligare information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn +358 40 772 1262, eija.kirjavainen@mmm.fi
Aurora Paloheimo, sakkunnig, tfn +358 295 162 286, aurora.paloheimo@mmm.fi
Kimmo Murto, projektchef, Naturresursinstitutet, tfn +358 295 328 777, kimmo.murto@luke.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 5.10


Taggar: fiskeri, nyheter