En bättre värld kräver hållbarare investeringar – färdplanen för hållbar finansiering har uppdaterats

Nyheter - Publicerad 24.9.2021

Ingen fattigdom, ingen hunger utan hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet och fred för alla – överallt. FN:s mål för hållbar utveckling driver världen framåt mot en bättre framtid. Även Finland har dragit sitt strå till stacken och uppdaterat färdplanen för hållbar finansiering som gavs ut den 24 september.

Av FN:s mål för hållbar utveckling används förkortningen SDG (Sustainable Development Goals). För att dessa mål ska kunna nås fram till 2030 krävs det ändringar i hur den offentliga och den privata sektorn riktar sina investeringar. Det är särskilt viktigt att allt mer rikta privata investeringar och investeringsfinansiering på målen för hållbar utveckling. Färdplanen för hållbar finansiering ger riktlinjer för detta.

Jord- och skogsbruksministeriets pilotförsök ska öka produktionen och konsumtionen av inhemskt växtprotein

Arbetet med färdplanen drivs nu vidare med hjälp av fyra pilotekosystem som bland annat syftar till att ta fram klimatsmarta vattenlösningar och bygga havsbaserad vindkraft i raskare takt. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för ett pilotprojekt som utvecklar hållbar inhemsk proteinproduktion och förädling.

– Vårt mål med pilotprojektet är att öka produktionen, konsumtionen och exporten av inhemskt växtprotein. Vi ser på hela värdekedjan och försöker hitta flaskhalsarna och komma på de bästa möjliga finansieringslösningarna, säger konsultativa tjänstemannen Hanna Mattila.

I pilotförsöket deltar människor från investeringsbranschen, livsmedelsbranschen och företagen. Utifrån projektresultaten tas det fram rekommendationer som publiceras nästa år.

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör flera SDG-mål. I centrum för ministeriets verksamhet står sex mål till vilka hör bland annat ingen hunger, rent vatten, klimatåtgärder samt hav och marina resurser. Ministeriet samordnade också arbetet med den ursprungliga, nu uppdaterade färdplanen för hållbar finansiering 2018.

En nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 24.9.2021